1 stk. kimono og 1 stk. badelagen

1 stk. kimono og 1 stk. badelagen -
1 stk. kimono og 1 stk. badelagen