Gossips – Théophile Steinlen museumsplakat

    Gossips - Théophile Steinlen museumsplakat - Gossips af Théophile Steinlen - Museumsplakat
    Gossips – Théophile Steinlen museumsplakat